top of page

הקדמה

  1. הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

  2. מטרת זה היא לתאר באופן עקרוני את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את מטרת האיסוף, השימושים שנעשים ושעשויים להיעשות במידע והעברתו לצד ג׳.

  3. מסמך מדיניות זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לכל המינים.

  4. מדיניות פרטיות זו חלה הן על לקוחות והן על משתמשים, ואינה חלה על עובדי החברה, מועמדים לעבודה בה, נותני השירותים לחברה וספקיה.

  5. ייתכן שנעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך. מסמך המדיניות המעודכן יכנס לתוקף במועד פרסומו באתר.
    

 1. איסוף פרטים אישיים

  1. ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים יאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

   1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

   2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

   3. מידע, כמו למשל שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן הזמנת משחק או הרשמה לשירותים שונים באתר;

   4. מידע שאתם מזינים בזמן הצטרפות למועדון לקוחות או כתיבת ביקורות ו/או הודעות באתר — לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;

   5. מידע, כמו למשל השם, טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו ו/או להגיש מועמדות למשרה ו/או לקבלת הצעת מחיר לפעילות;

   6. מידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;

   7. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

   8. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, פעילויות שהזמנתם או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם;

   9. מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;

   10. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;

   11. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו;

   12. מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוורים ושימוש במידע, תחומי עניין;

   13. מידע על מיקום – מידע בעניין המיקום בו נעשה שימוש בשירות, לרבות מיקום מכשירים, כתובת מגורים, כתובות נוספות בהן נעשה שימוש בשירותים וכיוצ”ב.

  2. לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו

  3. החברה אוספת מידע ממקורות שונים: ישירות מהלקוח, מציוד הקצה, מהשימושים ומצדדים שלישיים.

   1. מידע שאתם מספקים – החברה תאסוף מידע שאתם מוסרים על עצמכם ועל אחרים בין השאר במועד הזמנת הפעילות, רכישת מוצרים ושירותים ובמסגרת התעניינות להתקשרות כאמור, במהלך השימוש בשירותים, בפניות לשירות הלקוחות, בהשתתפות בסקרים ובמבצעים ובכל אמצעי אחר בו יבחר הלקוח לספק לנו מידע.

   2. מידע שנאסף אוטומטית – כאשר אתם מצטרפים או משתמשים בשירותים של החברה ובאתר, נאסף מידע באופן אוטומטי על-ידי המערכות של החברה ושל צדדים שלישיים המעורבים באספקת השירותים. כמו כן, שיחות לשירות הלקוחות עשויות להיות מוקלטות באופן אוטומטי, ומתקני החברה עשויים להיות מוגנים במצלמות אבטחה.

   3. מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – החברה מקבלת מידע עבור לקוחות מצדדים שלישיים כמו למשל: קבלני משנה וספקי מיקור חוץ, סוקרים, ויועצי שיווק, כל מקור חוקי המתיר מסירת מידע, מאגרי מידע חוקיים, מידע פומבי וכל מידע אחר שהסכמתם להעבירו לחברה. החברה עשויה לקבל מידע  שקיים לגביכם באינטרנט ו/או ברשתות חברתיות, וכן לקבל מידע ממפעילי רשתות חברתיות בהן יש לכם חשבון. אנו עשויים לעבד את המידע השמור במאגרי המידע שלנו ולהצליבו עם  כל מידע אחר.
     

 2. שימוש בפרטים האישיים שלכם

  1. בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, בתקנון האתר או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

   1. תפעול שוטף, אספקת שירותים, שיווק ובניית הצעות ייעודיות;

   2. ניהול האתר והעסק שלנו;

   3. התאמה האישית של האתר ושירותים עבורכם, לרבות מתן המלצות (לדוגמה: בהתאם למיקום או בהתאם לדפוסי השימוש) ;

   4. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;

   5. אספקה של שירותים שהזמנתם ו/או שרכשתם דרך האתר;

   6. מתן שירות וביצוע פעולות שיווק, מכר ושימור.

   7. שליחה של התראות, אישורי הזמנה, תזכורות, עדכונים לגבי הזמנה, חשבוניות, קבלות וכל מידע רלוונטי לגבי ההזמנה שלכם באתר.

   8. לשלוח לכם בכפוף להסכמתכם מסרונים והודעות מסחריות ושיווקיות (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין ברצונכם לקבל מידע שיווקי מאתנו)

   9. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’.

   10. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר או לפעילויות שלכם בחדר;

   11. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;

   12. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו)

   13. חיובים, עריכת והפקת חשבונות וגביית כספים בגין שירותים שסופקו לך על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים.

   14. ניהול, בקרה פיתוח ושיפור הפעילות, השירותים, השיווק וכל מערכות החברה, פיקוח ובקרה על היקף ואופן השימוש בשירותים השונים, שיפור השירותים, המוצרים וכלי השיווק ופיתוח מוצרים חדשים (לרבות באמצעות מחקרי שוק, סקרים ועיבודים וניתוחים סטטיסטיים)

   15. שימושים אחרים

  2. החברה תשמור את המידע למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות פרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, או כפי שנדרש כדי לשמור על זכויותיה ועל אינטרסים לגיטימיים של החברה, לפי הארוך.
    

 3. חשיפת פרטים אישיים

  1. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

  2. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

  3. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

   1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

   2. בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;

   3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון)

   4. לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של החברה או רכוש כלשהו של החברה

   5. ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה

   6. לקבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות ומכירה, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, עורכי דין, רואי חשבון, מתרגמים, נותני שירות וספקי מיקור חוץ אחרים שלנו.

   7. לצדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים ומספקים, כגון ספקים שמספקים שירותים ומוצרים נלווים, כולל לשם אספקת השירות, שיווק, פרסום ודיוור ישיר.

   8. לאדם או גוף אחר אותו הסמכתם לקבל מידע אודותיכם.

  4. אנו  נהיה רשאים להעביר את כל המידע שברשותנו אודותיכם לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה של החברה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי או במסגרת ארגון מחדש, העברת פעילות במלואה או בחלקה, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של החברה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים, שירות לקוחות, מכר, גביה וכיוצ”ב על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, אותו צד שלשי אשר יקבל את המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כמפורט במדיניות פרטיות זו.

    

 4. אבטחת הפרטים האישיים שלכם

  1. אנחנו ננקוט משנה זהירות טכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.

  2. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).

  3. אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
    

 5. תיקונים

  1. אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו.

  2. אנא הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.
    

 6. אתרים צד ג’

  1. האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.
    

 7. עוגיות

  1. האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה”. עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. אנחנו משתמשים גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.

  2. אנחנו משתמשים בשירותי חברות Google,וחברות אחרות ובכלים כגון אך לא רק: Google Analytics, Google Tag Manager  , Google Ads, Facebook Pixel  ועוד באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש שמבקר באתר, לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר, לאפשר למשתמשים להשתמש בעגלת קניות באתר, לשפר את נוחות השימוש באתר, לנתח את השימוש באתר, לנהל את האתר, למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר, להתאים אישית את האתר לכל משתמש, להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים

  3. אתם יכולים  לחסום שימוש בעוגיות דרך הגדרות של הדפדפן שלכם אך לחסימה כזאת תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש גם בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

  4. אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם, אך גם למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

 

 1. שינוים ועדכונים של מדיניות הפרטיות

  1. החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות פרטיות זו לצרכיה או לשינויים בדין או להנחיות הרגולטוריות על פיהם אנו פועלים. בכל עת יופיע באתר האינטרנט שלנו המסמך המעודכן שמפרט את מדיניות הפרטיות. על המשתמש לשים לב לשינויים אלו בכל כניסה לאתר והם יחולו על כל המשתמשים מיד מרגע עדכון הקובץ אתר.

מדיניות פרטיות

bottom of page